Elektriciteitsproductie

Elektriciteitsproductiebedrijven zijn bedrijven die het opwekken van elektriciteit als hoofdactiviteit hebben. Onderscheid kan gemaakt worden in

  • centrale productie van elektriciteit die plaatsvindt in centrales van de grote energiebedrijven, die op reguliere basis elektriciteit leveren aan het hoogspanningsnet
  •  decentrale elektriciteitsproductie waarbij het elektriciteitsproductiebedrijf een joint-venture is, d.w.z. een samenwerkingsverband tussen een energiebedrijf en een ander bedrijf.
    Daarnaast is er ook elektriciteitsproductie bij andere industriële en niet-industriële bedrijven, veelal voor eigen gebruik.