Exportgroei blijft hoog

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 9 procent groter dan een jaar eerder. Hoewel dit iets minder is dan de groei in oktober, ligt het uitvoervolume in beide maanden op het hoogste niveau ooit. Het volume van de invoer nam met ruim 9 procent toe. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van januari zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export iets verbeterd.

De waarde van zowel de goedereninvoer als de goederenuitvoer was 22 procent hoger dan in november 2009. De invoer vertegenwoordigde een waarde van 29,7 miljard euro en de uitvoer kwam uit op 34,0 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 4,3 miljard euro. Dit is 0,8 miljard euro meer dan in november 2009.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen nam fors toe. Ook passeerden veel meer industriële producten onze grenzen. De invoer van chemische producten liet de kleinste groei zien.

De uitvoer naar niet-EU-landen nam sterker toe dan de uitvoer naar EU-landen. Wel is de waarde van de uitvoer naar EU-landen fors hoger dan die naar niet-EU-landen. Bij de invoer zijn de verschillen tussen EU- en niet-EU-landen kleiner.

De uitvoerprijzen waren 8,6 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen waren 8,0 procent hoger. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van november 2009 iets verbeterd.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.