Wetlands-Conventie

In 1971 is de Ramsar Conventie of Wetlands-Conventie gesloten. Inmiddels hebben meer dan 150 landen zich hierbij aangesloten. Deze landen verplichten zich om wetlands van internationale betekenis te beschermen. De Conventie was aanvankelijk gericht op het beschermen van watervogels, die door hun trekgedrag de landen als het ware met elkaar verbinden. Tegenwoordig is de missie van de Conventie het behouden van het ecologische karakter van belangrijke wetlands en het verstandig en duurzaam gebruik hiervan. In Nederland zijn 50 wetlands aangewezen, waaronder grote gebieden als de Waddenzee en het IJsselmeer, maar ook kleinere zoals het Naardermeer en Bargerveen.