Watervogels

We onderscheiden drie groepen watervogels naar het gebied waar ze overwinteren:

1.  Watervogels die voornamelijk ten noordoosten van ons land overwinteren, zoals eiders en wilde zwanen,
2.  Watervogels die voornamelijk in Nederland zelf overwinteren, zoals scholeksters en smienten,
3.  Watervogels die voornamelijk ten zuidwesten van ons land de winter doorbrengen, zoals futen en rotganzen.

Van alle soorten watervogels is per jaar de index van de in Nederland overwinterende aantallen vogels bepaald. Vervolgens zijn deze indexen per groep meetkundig gemiddeld.