Nettodruk

De druk van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen op het bruto-inkomen (brutodruk)  verminderd met het belastingvoordeel door aftrekposten, vrijstellingen en heffingskortingen:

  • Aftrekpost: een bedrag voor gemaakte kosten dat van het belastbare inkomen mag worden afgetrokken, zoals de hypotheekrenteaftrek en de aftrek van ziektekosten.
  • Vrijstelling: inkomensbestanddeel dat is vrijgesteld van de heffing van belastingen, waaronder de vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen.
  • Heffingskorting: een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de over het belastbare inkomen berekende inkomenstenbelasting en premies volksverzekeringen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.