Nederlandse wegen: drie keer op en neer naar Nieuw-Zeeland

De lengte van het Nederlandse wegennet is de afgelopen tien jaar met bijna 7 duizend kilometer toegenomen. Met ruim 137 duizend kilometer is de totale lengte van onze wegen gelijk aan ruim drie keer op en neer naar Nieuw-Zeeland.

Wegennet naar beheer

Wegennet naar beheer

Ruim 90 procent wegennet onder beheer gemeente

In tien jaar tijd is ons wegennet met 5 procent toegenomen. Dat is vrijwel volledig toe te schrijven aan nieuwe gemeentelijke wegen (veelal straten). Die zijn sinds 2001 met 6 708 kilometer uitgebreid. Ruim 90 procent van het Nederlandse wegennet is onder beheer van gemeenten. De lengte van rijkswegen nam met ruim 200 kilometer toe. In de afgelopen tien jaar is onder meer de A73 in Limburg opgeleverd en de N11 in Zuid-Holland. Het Rijk beheert slechts 4 procent van het wegennet.

Doordat het Rijk in 2007 het beheer van veel wegen aan de provincies heeft overgedragen bleef de groei van rijkswegen beperkt. De provincies hebben op hun beurt weer wegen overgedragen aan de gemeenten, vaak omdat delen van provinciale wegen door bouwprojecten binnen de bebouwde kom komen te liggen. De meeste nieuwe wegen zijn aangelegd in de provincies Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Wegennet naar rijbaansoort

Wegennet naar rijbaansoort

Steeds meer gescheiden rijbanen

Van de Nederlandse wegen heeft slechts 5 procent gescheiden rijbanen. Wel is relatieve toename van lengte van wegen met gescheiden rijbanen met 11 procent hoger dan die van ongescheiden rijbanen (5 procent). Twee van de drie nieuwe wegen met gescheiden rijbanen (ruim 400 kilometer) zijn gemeentelijke wegen. Deze zijn aangelegd om nieuwe wijken goed te ontsluiten, en vormen de verbindingen met het hoofdwegennet en met de bestaande stadscentra.

Wegendichtheid per gemeente, 2010

Wegendichtheid per gemeente, 2010

Leiden heeft hoogste wegendichtheid

Gemiddeld kent ons land een wegendichtheid van 5 duizend meter per vierkante kilometer landoppervlak. De hoogste wegendichtheden komen voor in het westen en midden van het land, en in de grote steden. De vier grote gemeenten hebben een dichtheid tussen de 10 duizend (Rotterdam) en ruim 13 duizend (Den Haag). Leiden heeft met een wegendichtheid van bijna 16 duizend de hoogste wegendichtheid van ons land, Schiermonnikoog met nog geen duizend de laagste. Langs de kust van Hoek van Holland tot aan Alkmaar komen ook hoge dichtheden voor, veelal kleinere gemeenten met relatief veel bebouwing

Hans Visser

Bron: StatLine, Lengte van de wegen