Ondervonden delicten

De gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de Integrale Veiligheidsmonitor 2009 (IVM). In de IVM zijn de volgende delicten en groepen van delicten onderscheiden: geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling, bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsdiefstal, diefstal van of uit de auto, zakkenrollerij met of zonder geweld en overige diefstal), vandalisme (beschadiging/diefstal vanaf de auto, overige vernielingen) en overige, niet nader gespecificeerde delicten. Overige delicten zijn niet meegeteld bij 'delicten totaal'.