Bijstandsuitkering

Een uitkering volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) of de inkomensvoorziening Wet investeren in Jongeren (WIJ; vanaf 1 oktober 2009 van kracht). Deze worden door de gemeenten uitgekeerd. Het betreft alleen periodiek algemene bijstand aan thuiswonenden.

Dit artikel gaat over alle personen die op 31 december 2008 jonger dan 64 jaar waren. Het betreft 297 duizend personen uit zo’n 250 duizend huishoudens, die eind 2008 een bijstandsuitkering ontvingen. Deze personen zijn gevolgd in 2009. Aan het eind van 2009 zijn deze personen nog geen 65 jaar. De werkpositie is vastgesteld in de maand volgend op de maand waarin de bijstandsuitkering is beëindigd. Wanneer een persoon in een jaar meer dan één keer werk vindt, wordt dit even vaak als overgang naar werk geteld. Alle banen van werknemers zijn meegenomen, dus ook uitzendbanen of banen voor een klein aantal uren in de week of van korte duur. Over de duurzaamheid van de gevonden baan is vooralsnog geen informatie beschikbaar.