Agrarisch inkomen

Het agrarisch inkomen is de beloning van alle productiefactoren (grond, kapitaal en arbeid). Het agrarisch inkomen bestaat uit de beloning van werknemers en het inkomen van zelfstandigen in de akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en agrarische dienstverlening (loonwerk).