Mbo-niveau

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) onderscheidt vier niveaus waarop deelnemers kunnen starten. Het eerste niveau, de assistentopleiding, is het laagste niveau. Daarna volgen niveau 2 de basisberoepsopleiding en niveau 3 de vakopleiding. Het hoogste niveau is niveau 4 de middenkaderopleiding en specialistenopleiding. Een diploma op niveau 1 geeft nog geen startkwalificatie. Geslaagden voor de andere niveaus hebben wel een startkwalificatie.