Eerstejaars mbo

Eerstejaars middelbaar beroepsonderwijs zijn deelnemers die in 2005/'06 voor het eerst voorkomen in een mbo-opleiding en het jaar daarvoor nog ingeschreven stonden in het voortgezet onderwijs, de volwasseneneducatie of het hoger onderwijs (directe instroom). Omdat pas vanaf schooljaar 2004/'05 registraties op individueel deelnemerniveau van het mbo beschikbaar zijn, is een afbakening van de indirecte instroom nog niet goed mogelijk.