Teelt wijndruiven groeit minder hard

In 2009 groeide het areaal wijndruiven met 4 hectare. Tussen 2003 en 2008 bedroeg de toename nog gemiddeld ruim 21 hectare per jaar. Ook het aantal wijnboeren nam minder hard toe dan in voorgaande jaren. In 2009 telde Nederland 6 wijnboeren meer dan een jaar eerder.

Teeltoppervlakte wijndruiven iets groter

Het areaal wijndruiven in Nederland was vorig jaar 147 hectare. Dat was 4 hectare meer dan in 2008. Van 2007 op 2008 groeide het teeltoppervlakte nog met 38 hectare.

In 2009 telde Nederland 87 bedrijven met wijnteelt. Zes jaar eerder waren dat er nog 30. Gelderland heeft met 27 wijnboeren van alle provincies de meeste druiventelers. Daarna volgen Limburg met 16 en Overijssel met 11 bedrijven.

Aantal wijnboeren, belangrijkste provincies

Aantal wijnboeren, belangrijkste provincies

Kleine regionale veranderingen

Zuid-Holland had in 2009 met 3 hectare de grootste areaaluitbreiding, gevolgd door Drenthe en Zeeland met beide 2 hectare. In elk van de provincies Gelderland en Limburg nam het areaal wijndruiven met 2 hectare af. Het Nederlandse areaal wijndruiven van 2009 is goed voor bijna 750 duizend flessen wijn.

Areaal wijndruiven, belangrijkste provincies

Areaal wijndruiven, belangrijkste provincies

Flinke opkomst van wijndruiven in het oosten

In 2009 was het aandeel van Overijssel en Gelderland in het druivenareaal 53 procent. In 2003 was dat slechts 13 procent. Dit komt vooral door de sterke areaaltoename in Gelderland. Het aandeel van de drie zuidelijke provincies is in dezelfde periode van 70 procent naar 34 procent gedaald.

Gemiddeld 1,7 hectare wijndruiven

Het areaal wijndruiven is toegenomen van 36 hectare in 2003 tot 147 hectare in 2009.  Een wijnbouwer had in 2009 gemiddeld 1,7 hectare landbouwgrond voor de druiventeelt. In 2003 lag het gemiddelde nog op 1,2 hectare. De grootste wijnboeren zijn te vinden in Gelderland. De gemiddelde oppervlakte wijndruiven per bedrijf is in die provincie 2,1 hectare.

Wim de Rooij

Bron: StatLine, Wijndruiven