Steeds minder wijn uit Frankrijk

Het aandeel Franse wijn in de Nederlandse wijninvoer daalde in 2009 voor het zesde jaar op rij. Daarentegen zijn Duitse, Italiaanse en Chileense wijnen steeds meer in trek. De Nederlandse wijnimport is in 2009 met 1 procent afgenomen tot ruim 398 miljoen liter.

Frankrijk nog wel grootste leverancier

Vlak voor de eeuwwisseling bestond de Nederlandse wijninvoer voor bijna de helft uit Franse wijn. Sindsdien is het aandeel, met uitzondering van 2003, jaarlijks teruggelopen. In 2009 werd ruim 113 miljoen liter Franse wijn ingevoerd. In 2003 was dit nog ruim 163 miljoen liter. Ondanks deze terugval blijft Frankrijk met een aandeel van ruim 28 procent in 2009 nog steeds onze belangrijkste wijnleverancier.

Nederlandse wijnimport, 2009

Nederlandse wijnimport, 2009

Duitse wijn aan opmars bezig

Duitsland is hard op weg om de positie van Frankrijk als belangrijkste wijnleverancier te bedreigen. Inmiddels is bijna een vijfde van alle wijn die Nederland binnenkomt van Duitse wijnboeren afkomstig. In 2009 bedroeg de invoer 78 miljoen liter. Dit is 9 procent meer dan in 2008 en bijna een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden.

Chili belangrijkste nieuwe wijnland

Tegenover de jarenlange afname van het aandeel van Zuid-Afrika staat een gestage toename van de wijninvoer uit Chili. Chili heeft in 2009 Zuid-Afrika dan ook verdrongen als belangrijkste nieuwe wijnland. Met een invoer van bijna 29 miljoen liter bedraagt het aandeel van Chili inmiddels ruim 7 procent.

Aandeel wijnimport uit Chili en Zuid-Afrika

Aandeel wijnimport uit Chili en Zuid-Afrika

Wijnconsumptie licht toegenomen

De Nederlander dronk in 2009 gemiddeld 21,7 liter wijn per jaar. Dit is iets meer dan de voorgaande twee jaren toen de gemiddelde wijnconsumptie op 21,6 liter wijn lag.

Wiel Packbier

Bron: StatLine,