Heide

Heide vormt naast duinen, moeras, bos, halfnatuurlijk grasland en agrarisch gebied een van de begroeiingstypen waarin een groot aantal proefvlakken van het Landelijk Meetnet Flora liggen. Dit meetnet is een samenwerkingsproject van provincies, het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Gegevensautoriteit Natuur).