Schuldquote

De schuldquote is de overheidsschuld uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product.