Consumptie neemt toe

Huishoudens hebben in juni 1,3 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in juni 2009. De groei van de consumptie was groter dan in mei, toen werd er 0,8 procent meer besteed. Aan goederen werd in juni 2,4 procent meer uitgegeven. De bestedingen aan diensten namen toe met 0,4 procent. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen.

De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen waren in juni ruim 3 procent hoger dan een jaar eerder. Aan duurzame goederen werd in juni bijna 5 procent meer uitgegeven dan in juni 2009. Dit kan vooral worden toegeschreven aan een sterke toename in de verkoop van personenauto’s ten opzichte van juni 2009. Ook aan consumentenelektronica werd meer geld uitgegeven. Daarentegen werd de consumptie in juni wat gedrukt door lagere bestedingen aan woninginrichting en motorbrandstoffen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.