Door recente hitte 500 extra doden

In de recente warme periode die op 23 juni begon en met een kleine onderbreking doorliep tot maandag 12 juli zijn naar schatting 500 mensen meer overleden dan normaal. De gemiddelde maximumdagtemperatuur was in deze periode met ongeveer 28 graden ruim 6 graden hoger dan normaal.

Uit eerder CBS-onderzoek is gebleken dat hoge temperaturen een verhoogde sterfte tot gevolg hebben. Elke graad die de gemiddelde temperatuur boven het langjarig gemiddelde ligt, leidt tot een extra sterfte van ruim 30 personen per week.

Sterfte per week en gemiddelde maximumdagtemperatuur, 2010

Sterfte per week en gemiddelde maximumdagtemperatuur, 2010

Joop Garssen en Carel Harmsen

Bron: StatLine, Sterfte;  geslacht en leeftijd (op 31 december), per week