Bedrijven

De voortzetting van één of meer bestaande bedrijven is geen oprichting en dus ook geen nieuw bedrijf. Ook bedrijven die zijn ontstaan door samenvoeging, als gevolg van uiteenvallen, uit een overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf, uit een naamswijziging of rechtsvormwijziging, uit een eigenaarwisseling of uit een geleidelijke activiteitenwijziging en een verhuizing met behoud van afzetmarkt, worden niet als nieuwe bedrijven beschouwd.