Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang gaat uit van financiering van formele kinderopvang door ouders, werkgevers en de overheid. Uitgangspunt van de wet is dat de werkgevers van beide partners samen een derde deel van de kosten vergoeden. Vanaf 1 januari 2007 betalen werkgevers verplicht mee aan de kosten van kinderopvang. Deze bijdrage is onafhankelijk van het inkomen. Daarnaast kunnen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid ontvangen. Zowel de werkgeversbijdrage als de overheidsbijdrage worden door de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Voorwaarde hierbij is dat zowel de aanvrager als de eventuele toeslagpartner allebei werken, een opleiding volgden of aan een inburgerings-of re-integratietraject meedoen.  Ouders die een dergelijk traject volgen ontvangen het ontbrekende werkgeversdeel van de gemeente of het UVW.

De gegevens over de uitgekeerde toeslagen kinderopvang komen uit het register Regeling Kinderopvangtoeslag (RKT) van het Ministerie van Financiën, peildatum maart 2010. De gegevens zijn voorlopig. Nog niet alle aanvragen zijn ingediend en er kunnen nog correcties door de Belastingdienst worden aangebracht