Grote verschillen in sportbeoefening tussen mannen en vrouwen

Van de Nederlandse mannen van 6 tot 80 jaar doet 71 procent aan sport, tegen 66 procent van de vrouwen. Hardlopen, biljarten en voetbal zijn vooral bij mannen in trek, terwijl dansen, korfbal en hockey typische vrouwensporten zijn. Vrouwen sporten het liefst als lid van een vereniging; mannen doen dat relatief vaak ongeorganiseerd.

Solosporten onder zowel mannen als vrouwen het populairst

Van zowel de mannen als de vrouwen beoefent ongeveer 60 procent een solosport. Fitness is het populairst. Vrouwen die een solosport beoefenen, houden zich verder vooral bezig met groepslessen op muziek, dansen en wandelen. Bij mannen zijn naast fitness ook wielrennen en hardlopen in trek.

Sportdeelname naar sporttak en geslacht, 2007

Sportdeelname naar sporttak en geslacht, 2007

Aandeel mannen in duo- en teamsporten relatief groot

Duo- en teamsporten zijn vooral mannenaangelegenheden. Van de mannen beoefent 23 procent een duosport, tegen 14 procent van de vrouwen. Bij de teamsporten is de oververtegenwoordiging van mannen nog sterker. Bijna een op de vier mannen beoefent een teamsport, tegen een op de tien vrouwen. Dit verschil is voor een groot deel terug te voeren op de hoge deelname van mannen aan zaal- en veldvoetbal.

Van de duosporten is tennis het populairst. Bijna 10 procent van zowel de mannen als de vrouwen beoefent deze sport. Onder mannen zijn ook biljarten, vechtsport en squash populair.

Vrouwen sporten vaker in verenigingsverband

Vrouwen beoefenen sporten vaker als lid van een sportvereniging dan mannen. Het maakt daarbij niet uit of het een solo-, duo-, of teamsport betreft. Mannen sporten in verhouding vaker ongeorganiseerd.

Sportdeelname naar sportverband en geslacht, 2007

Sportdeelname naar sportverband en geslacht, 2007

Rianne Kloosterman

Bron: Maatwerk, Sportdeelname, 2007