Composteren

Composteren is een biologisch proces waarbij micro-organismen zich voeden met het organische deel van het slib. De daarbij vrijkomende warmte zorgt ervoor dat een groot deel van het water in het slib verdampt. Composteren is dan ook een energiezuinige methode om het slib te ontwateren. Het eindproduct, biogranulaat, wordt ingezet als brandstof in elektriciteitscentrales en cementovens.