Cementovens

Zuiveringsslib bestaat voor een groot deel uit organische stof en kan worden meegestookt in cementovens. Dit geeft een besparing op het verbruik van fossiele brandstoffen. Bovendien worden alle vaste componenten van het slib opgenomen in het cement of in de klinker, het halffabricaat. Voordat het slib kan worden verbrand moet het wel eerst worden gedroogd in speciale slibdrooginstallaties of worden gecomposteerd.