Overwerk

Er is sprake van overwerk als iemand buiten de vastgestelde werktijden werkt en daardoor het aantal contractuele arbeidsuren wordt overschreden. In de Enquête beroepsbevolking (EBB) wordt aan werknemers gevraagd of ze overwerken. Zowel regelmatig langer op het werk blijven als regelmatig werk mee naar huis nemen wordt gerekend tot overwerk.