Infectieziekten

De gegevens over infectieziekten zijn afkomstig uit het schriftelijke deel van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. De jaarlijkse steekproefomvang bedraagt ongeveer 10 duizend personen. Bewoners van tehuizen en instellingen zijn uitgesloten van het onderzoek.

Voor de cijfers over seizoenseffecten zijn de onderzoeksjaren 2006, 2007 en 2008 uit POLS samengevoegd om een grotere steekproefmassa te verkrijgen en tot betrouwbare schattingen te komen.

Het betreft zeven acute ziekten en klachten. De respondent kan met 'ja' of 'nee' aangeven of hij die klachten in de afgelopen 2 maanden al dan niet heeft of gehad heeft. Maagzweer is in deze tekst buiten beschouwing gelaten. De vragen worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.