Basisverlof

De statistiek cao-lonen volgt het basisverlof dat voor alle werknemers geldt. Sommige verlofdagen vallen echter buiten de basisverlofregeling, omdat ze voorwaardelijk toegekend worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra verlofdagen vanwege leeftijd of ploegendienst.

Als bij een cao voorwaardelijke verlofdagen verdwijnen en het onvoorwaardelijke basisverlof toeneemt, komt dit tot uiting in de reeks cao-lonen per uur. De uurlonen veranderen dan omdat de jaarlijkse arbeidsduur afneemt. Het maandelijkse cao-loon wijzigt echter niet.