Bedrijfstakken

Uitsluitend de bedrijfstakken met een hoog aandeel elektronisch verkopende bedrijven zijn in de figuur opgenomen. Het betreft bedrijfstakken volgens de classificatie SBI 2008. Alleen bedrijven met tien en meer werkzame personen zijn in het onderzoek meegenomen.