Bezittingen

Het bezit van Nederland is het bezit in Nederland plus het saldo van financiële bezittingen en schulden met het buitenland. In 2008 had Nederland een positief saldo van ongeveer 250 miljard euro met het buitenland.