1999-2005

In dit onderzoek zijn middelbareschoolleerlingen gevolgd, die geslaagd zijn voor hun eindexamen en in 1999 direct de overstap naar het hoger onderwijs maakten. De studenten die voltijd hoger beroepsonderwijs volgden zijn vijf jaar lang gevolgd. De leerlingen die doorgestroomd zijn naar voltijd wetenschappelijk onderwijs zijn zes jaar gevolgd.