Inkomen

De gepresenteerde uitkomsten zijn ontleend aan de Inkomensstatistiek van het CBS. De cijfers zijn voorlopig. De inkomensbedragen zijn ten behoeve van de vergelijkbaarheid gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling. In de grafiek van de inkomensverdeling is uitgegaan van klassen van 2 000 euro.