Solvabiliteit in de zorg

De solvabiliteit kan op verschillende manieren worden bepaald. In de zorg wordt de solvabiliteit (vanwege relatief kleine balanstotalen) veelal berekend als het eigen vermogen gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten. In dit artikel is de solvabiliteit van onderwijs en bedrijfsleven op dezelfde manier berekend. Dit kengetal wordt ook wel aangeduid met weerstandsvermogen.
Terug naar artikel