Afname uitvoer iets kleiner

Het volume van de uitvoer van goederen was in september bijna 7 procent kleiner dan een jaar eerder. In augustus was dit nog bijna 8 procent. Het volume van de invoer nam in september met ruim 13 procent af. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de exportradar van november zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export verbeterd. Na een lange periode waarin de omstandigheden verslechterden, is de situatie vanaf mei geleidelijk verbeterd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 27,5 miljard euro. Dat is 17 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde daalde met bijna 22 procent tot 23,5 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,9 miljard euro. Dit is 0,8 miljard euro meer dan in september 2008.

De in- en uitvoerwaarde van minerale brandstoffen nam fors af, die van voeding en dranken veel minder. De uitvoer naar EU-landen nam veel sterker af dan de uitvoer naar niet-EU-landen. De invoer uit niet-EU-landen nam juist iets sterker af dan die uit EU-landen.

Mede als gevolg van de veel lagere aardolie- en aardgasprijzen waren de invoerprijzen 9,5 en de uitvoerprijzen ruim 11 procent lager dan een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van september 2008 verslechterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 13 november. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.