Aantal vacatures stabiliseert

  • 128 duizend openstaande vacatures
  • geringe veranderingen per economische sector
  • vacaturegraad blijft op laag niveau
  • minder vacatures ontstaan en vervuld

Het aantal openstaande vacatures heeft zich in het derde kwartaal van 2009 gestabiliseerd. Eind september 2009 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 128 duizend vacatures open, nagenoeg evenveel als een kwartaal eerder. Het aantal vacatures blijft hiermee laag, maar wel nog 40 duizend boven het vorige dieptepunt in 2003. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De vacaturegraad blijft ook op een laag niveau staan. Net als een kwartaal eerder, zijn er betrekkelijk weinig vacatures ontstaan en vervuld.

Eind september 2007 bereikte het aantal openstaande vacatures met 253 duizend een record. Hierna bleef het aantal vacatures een jaar lang op een hoog niveau, steeds boven 240 duizend. Na het derde kwartaal van 2008 daalde het aantal vacatures zeer sterk. In de periode tot en met juni 2009 nam het aantal met 120 duizend af. Nu, in het derde kwartaal van 2009 blijft het aantal vacatures nagenoeg gelijk. Gegeven de stand van de conjunctuur mag dit gezien worden als een positieve ontwikkeling. Het is echter nog te vroeg om deze ontwikkeling als een voorbode van een nieuwe omslag te zien.

De stabilisatie doet zich over de gehele linie voor. Het aantal vacatures in de commerciële dienstverlening blijft met 66 duizend ongeveer gelijk ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De commerciële dienstverlening omvat onder andere de handel en zakelijke dienstverlening. Zowel in de industrie en bouwnijverheid als de niet-commerciële dienstverlening daalt het aantal vacatures met 2 duizend tot respectievelijk 14 en 45 duizend. De niet-commerciële dienstverlening bestaat uit openbaar bestuur, onderwijs, zorg en cultuur.

Door de lage stand van het aantal vacatures blijft ook vacaturegraad op een laag niveau. Eind september 2009 zijn er gemiddeld 16 vacatures per duizend banen. Ten opzichte van een jaar eerder is dit bijna een halvering. De vacaturegraad neemt in absolute zin het sterkst af in de bouw.Eind september 2009 bedraagt de vacaturegraad daar 15. Een jaar eerder ging het nog om 43.

In het derde kwartaal van 2009 zijn 182 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 81 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal ontstane vacatures blijft hiermee op een laag niveau. Hetzelfde geldt voor het aantal vervulde vacatures. In het derde kwartaal van 2009 zijn 195 duizend vacatures vervuld, 94 duizend minder dan een jaar eerder. De dynamiek is wel duidelijk groter dan die in 2003, toen het aantal vacatures een dieptepunt bereikte.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.