Openbaar Ministerie

Dit overheidsorgaan heeft als taken: wetten te handhaven, strafbare feiten op te sporen en te vervolgen, strafvonnissen uit te voeren en de rechter te informeren voor zover de wet dat voorschrijft. Het Openbaar Ministerie bepaalt of een strafbaar feit wordt voorgelegd aan een rechter, of door het Openbaar Ministerie zelf wordt afgedaan.