Nieuw afgesloten overeenkomsten

Onder de nieuw afgesloten overeenkomsten worden niet alleen alle nieuwe contracten verstaan, maar ook de nieuw met de cliënt overeengekomen contractvoorwaarden.