Bruto-arbeidsparticipatie

De bruto-arbeidsparticipatie staat voor het aandeel personen dat wekelijks tenminste 12 uur betaald werk verricht of wil verrichten (de zogeheten werkzame èn werkloze beroepsbevolking) in de totale bevolking van 15 jaar of ouder. Bij de uitsplitsingen naar leeftijdsgroepen bij 65+-ers komen de percentages overeen met de netto-participatie (alleen werkzamen). Alle gegevens zijn afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS. De EBB is een steekproefonderzoek onder huishoudens in Nederland