Inkomen in het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO)

In het CCO wordt aan respondenten gevraagd hoeveel geld er maandelijks netto binnenkomt in het huishouden. Dit zelfgerapporteerde inkomen is gebruikt als indicator voor de inkomensspositie. Het zelfgerapporteerde huishoudensinkomen is gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van het huishouden. Door deze standaardisatie zijn de inkomens van de verschillende huishoudenstypen onderling vergelijkbaar gemaakt. De gestandaardiseerde huishoudensinkomens zijn vervolgens in tertielgroepen ingedeeld; laagste inkomens, middeninkomens en hoogste inkomens.