Consumentenvertrouwen, deelindicatoren

Het consumentenvertrouwen wordt berekend uit vijf vragen uit het Consumenten Conjunctuur Onderzoek, dat maandelijks onder duizend huishoudens gehouden wordt.

Deze vragen, ook wel deelindicatoren genoemd, zijn:

  1. Vindt u dat in het algemeen de economische situatie van ons land de afgelopen twaalf maanden beter is geworden, slechter is geworden of hetzelfde is gebleven?
  2. Zal in het algemeen de economische situatie van Nederland beter worden, slechter worden of hetzelfde blijven?
  3. Is de financiële situatie van het huishouden volgens u de laatste twaalf maanden beter geworden, slechter geworden of ongewijzigd gebleven?
  4. Zal de financiële situatie van uw huishouden in de komende twaalf maanden beter worden, slechter worden of ongewijzigd blijven?
  5. Als het gaat om meubelen, een wasmachine, een televisie en andere duurzame artikelen. Vindt u dat het nu voor de mensen een gunstige of een ongunstige tijd is om zulke grote aankopen te doen, of noch het een noch het ander? 

Bij iedere vraag wordt het saldo van het percentage optimisten en pessimisten berekend. Het gemiddelde saldo van de eerste twee vragen wordt ook wel het oordeel over het economisch klimaat genoemd. Het gemiddelde van de laatste drie vragen wordt ook wel de koopbereidheid genoemd. Het gemiddelde van alle vijf de deelindicatoren wordt het consumentenvertrouwen genoemd.

Samenstelling consumentenvertrouwen

Samenstelling consumentenvertrouwen