Verwerkingstijd

De verwerkingstijd wordt berekend als de tijd tussen het binnenkomen van een melding in de meldkamer en het doorgeven aan de brandweer. Bij grote branden kan het voorkomen dat brandweerkorpsen, op basis van een en dezelfde alarmering, op verschillende momenten opgeroepen worden. Dit levert relatief hoge verwerkingstijden op van tientallen, soms zelfs honderden minuten. Deze gevallen maken minder dan 1 procent uit van alle branden, maar zorgen wel voor een sterke vertekening van het gemiddelde. Ook voor de tijd tussen doorgeven van een melding aan de brandweer en het moment van uitruk geldt dat bij een zeer beperkt aantal branden de gemeten tijd zeer hoog is.

In dit artikel is voor het bepalen van gemiddelde tijden een verbeterde methode gebruikt, waarbij sterk afwijkende gevallen buiten beschouwing zijn gelaten. Dit leidt tot een bijstelling van de cijfers die het CBS aan de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) heeft geleverd en die door de VBV zijn gepubliceerd.
In de publicatie van de VBV kwam voor 2007 de gemiddelde verwerkingtijd bij schoorsteen- en binnenbranden uit op 4,8 minuten. Na herberekening, met de nieuwe methode, moet dit cijfer bijgesteld worden naar 1,7 minuten.

In dezelfde publicatie zijn ook cijfers van het CBS opgenomen over het aantal personeelsleden in operationele dienst bij de brandweer. Deze cijfers bleken over de verslagperioden 2007 tot en met 2009 een verwerkingsfout te bevatten. In dit artikel zijn de gecorrigeerde gegevens opgenomen over beide onderwerpen.