Met pensioen gaan

Personen van 55 jaar of ouder met pensioen als voornaamste inkomstenbron die een jaar eerder arbeid als voornaamste inkomstenbron hadden. Voor dit artikel is uitgegaan van de voornaamste inkomstenbron van de maand september van een jaar.

Bij pensioenen gaat het om inkomsten op grond van de AOW, VUT, FPU, AWW/Anw, oorlogs- en verzetspensioenen, lijfrente-uitkeringen ontvangen van levensverzekeringmaatschappijen en dergelijke en aanvullend pensioen bestaande uit uitkeringen van pensioenfondsen.

AOW = Algemene Ouderdomswet.

VUT = Vervroegde uittreding.

FPU = Flexibel pensioen en uittreden.

AWW/Anw = Algemene Weduwen- en Wezenwet/Algemene Nabestaandenwet.

De gegevens over met pensioen gaan zijn ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en zijn gebaseerd op gekoppelde registers. De uitkomsten kennen geen steekproefmarges, omdat het gaat om integrale tellingen. Het meest recente, beschikbare verslagjaar van het SSB is momenteel 2006.