Sterfte aan kanker in Nederland relatief hoog

In 2006 stierven 187 op de 100 duizend inwoners in Nederland aan kanker. Dat is iets boven het gemiddelde van de EU-27, wat op 175 per 100 duizend inwoners lag. Hierbij is rekening gehouden met verschillen in leeftijdsopbouw van de bevolking van de diverse landen.

Van de West- en Noord-Europese landen overleden er alleen in Denemarken naar verhouding meer mensen aan kanker dan in Nederland. In Denemarken, maar ook in Slowakije, Polen, Tsjechië en Hongarije stierven meer dan 200 op de 100 duizend inwoners aan kanker. Cyprus had voor kanker de laagste sterfte, gevolgd door Finland.

Sterfte aan kanker, gestandaardiseerd, 2006

Sterfte aan kanker, gestandaardiseerd, 2006

Sterfte door hartziekten in Nederland een van de laagste van Europa

In Nederland overleden 54 op de 100 duizend inwoners aan hartziekten.  Hiermee heeft ons land een van de laagste sterftecijfers voor hartziekten van Europa. Alleen in Spanje, Portugal en Frankrijk lag het sterftecijfer lager. In de nieuw toegetreden Baltische staten en Oost-Europa was de sterfte aan hartziekten het hoogst, met 150 of meer sterfgevallen per 100 duizend inwoners. In Litouwen overleden zelfs 347 op de 100 duizend inwoners aan hartziekten in 2006.

Sterfte aan hartziekten, gestandaardiseerd, 2006

Sterfte aan hartziekten, gestandaardiseerd, 2006

Laura Voorrips