Nationaliteit

De nationaliteit die is opgegeven bij de aangifte loonheffingen. Als een werknemer zowel de Nederlandse als een buitenlandse nationaliteit heeft, geeft de werkgever de Nederlandse nationaliteit op. Er waren begin 2009 ongeveer 5 duizend werknemers met een woonadres in Polen en de Duitse nationaliteit volgens de loonaangifte. Deze werknemers zijn hier niet meegeteld als Oost-Europees.