Nederlandse missie in Afghanistan

De kosten van de Nederlandse missie in Afghanistan betreffen alleen de uitgaven waarvan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben afgesproken dat ze ten laste mogen komen van de crisisbeheersingsoperaties. Andere extra uitgaven zijn ondergebracht in de reguliere begroting van Defensie en zijn hier buiten beschouwing gebleven. Het gaat hierbij onder meer om uitgaven voor vervanging van operationele verliezen (helikopters), voor extra vervangingsinvesteringen (door zware belasting slijt het materieel sneller) en voor nieuwe middelen (de operatie maakt andere middelen nodig dan waarover de krijgsmacht beschikt).