Ministerie van Defensie

De gegevens van de voltijdbanen zijn gebaseerd op de feitelijke bezetting per 31 december. Niet inbegrepen is het personeel dat werkzaam is bij de agentschappen van het ministerie (Dienst Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Paresto) en de Explosieven Opruimingsdienst.