Buitenlandse militaire bijstand

De Nederlandse betrokkenheid bij crisisbeheersingsoperaties en vredesmissies van de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Unie. De uitgaven zijn voor de verplichte contributies aan genoemde organisaties en voor de inzet van personeel en materieel, inclusief de toelagen voor het personeel, de reis- en verblijfkosten, de verbruikte artikelen en het onderhoud van het materieel.