Onvolledige AOW-uitkering

De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal verzekerde jaren. Mensen die tussen hun 15e en 65e enige tijd niet in Nederland hebben gewoond, krijgen geen volledige AOW-uitkering. De jaren tussen het 15e en 65e jaar waarin niet in Nederland is gewoond en of de premie AOW niet is betaald, leiden tot een korting op de uitkering van 2 procent per jaar. Mensen die pas na hun 65e jaar in Nederland zijn komen wonen, krijgen helemaal geen AOW-uitkering. Daarnaast is het zo dat niet iedereen die in principe recht heeft op een uitkering die ook aanvraagt.