Zakelijke overnachtingen

Overnachtingen met zakelijke redenen, bijvoorveeld vanwege congresbezoek, zakelijk bezoek of detachering. Deze cijfers volgen uit het onderzoek Logiesaccommodaties. Hierin wordt aan accommodatiehouders gevraagd naar het aantal gasten en overnachtingen naar nationaliteit en naar het aandeel zakelijke overnachtingen. Aangezien accommodatiehouders in sommige gevallen het aandeel zakelijke overnachtingen slechts kunnen schatten, wordt rekening gehouden met grotere marges voor deze cijfers dan gebruikelijk is in dit onderzoek. Cijfers worden zodoende uit voorzorg slechts gegeven in miljoenen, met een cijfer achter de komma.