Aantal ziekenhuizen

Het gemiddelde aantal ziekenhuizen binnen een vaste afstand over de verharde weg voor alle inwoners van een gebied. De afstand is berekend over autowegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen. Met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden is geen rekening gehouden.