Beroepenmobiliteit

Voor de beroepenmobiliteit is bepaald of mensen binnen één jaar van beroep zijn veranderd. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor personen die in 2007 én in 2008 werkzaam waren, is vastgesteld of het beroep in 2007 anders was dan in 2008. Indien dit het geval was, is er sprake van beroepenmobiliteit in 2007/’08.

Het beroep is bepaald op basis van de Standaard Beroepenclassificatie (SBC 1992). Deze classificatie bevat een beroepencode die bestaat uit vijf cijfers. Wanneer een persoon één jaar later een andere beroepencode heeft, is er sprake van beroepenmobiliteit.

Beroepenmobiliteit gaat alléén over het beroep in de eerste werkkring van mensen. Dit is de werkkring waarin het meeste aantal uren per week wordt gewerkt. Daarnaast heeft de beroepenmobiliteit alléén betrekking op banen waarin minimaal 12 uur per week wordt gewerkt.