Hulpmiddelen

Aan personen van vier jaar en ouder is gevraagd naar auditieve hulpmiddelen:
• Heeft u een hoorapparaat?
• Heeft u een speciaal apparaat voor geluidsversterking, voor bijvoorbeeld uw telefoon of televisie?
En naar visuele hulpmiddelen:
• Draagt u wel eens een bril of contactlenzen?
• Heeft u (nog) een ander hulpmiddel voor het zien of lezen?
Aan personen van twaalf jaar en ouder is gevraagd:
• Heeft u een stok, kruk, looprek of rollator?
• Heeft u een rolstoel (elektrisch of handbewogen) of scoot(er)-mobiel?
De gegevens over medische hulpmiddelen zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De jaarlijkse steekproefomvang bedraagt ongeveer 10 duizend personen. Bewoners van tehuizen en instellingen doen niet mee aan het onderzoek, waardoor het bezit van hulpmiddelen bij dit gedeelte van de Nederlandse bevolking niet is meegenomen in de hier beschreven cijfers.
Voor het onderscheid naar sociaaleconomische status zijn de onderzoeksjaren 2004, 2005 en 2006 uit POLS samengevoegd om een grotere steekproefmassa te verkrijgen en tot betrouwbare schattingen te komen.