Conjunctuurbeeld blijft slecht

Het conjunctuurbeeld was eind juli ongeveer hetzelfde als eind juni. De werkloosheid nam sterk toe, maar de industriële orders, de uitvoer en de faillissementen deden het wat minder slecht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt diep in de fase van “laagconjunctuur”.

De economie is in het eerste kwartaal van 2009 met 4,5 procent gekrompen. Dit is de sterkste afname in meer dan zestig jaar. Vooral de export en de investeringen liepen sterk terug. Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal kromp de economie met 2,6 procent. Zo’n grote kwartaal-op-kwartaal-krimp is niet eerder gemeten.

De stemming van consumenten veranderde van juni op juli niet, de indicator van het consumentenvertrouwen bleef staan op -24. Ook de stemming onder producenten in de industrie bleef vrijwel onveranderd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -14,8, tegen -15,0 in juni. De stemming is na een dieptepunt in februari geleidelijk verbeterd, maar nog altijd negatief. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening bleven somber.

De kapitaalmarktrente bedroeg in juni 4,0 procent. Dit was 0,1 procentpunt meer dan in mei. De inflatie daalde voor de derde maand op rij en kwam uit op 1,4 procent. De afzetprijzen van de industrie waren in juni bijna 14 procent lager dan een jaar eerder.

De industrie leverde in mei 13 procent minder productie dan in mei 2008. Het volume van de uitvoer van goederen was 10 procent kleiner dan een jaar eerder. De afname was iets minder groot dan in de eerste vier maanden van 2009, toen de uitvoer steeds 13 tot 15 procent lager was. De consumptieve bestedingen zijn onverminderd laag. In mei werd door huishoudens 3,6 procent minder besteed.

De werkloosheid loopt sterk op. Er waren in de periode april – juni, na correctie voor seizoeneffecten, 368 duizend werklozen. Het aantal banen was in het eerste kwartaal 23 duizend hoger dan in het eerste kwartaal van 2008, een groei van 0,3 procent. Deze groei is veel minder hoog dan in voorgaande kwartalen. Het aantal vacatures liep voor het tweede achtereenvolgende kwartaal sterk terug. Het aantal uitzenduren was in het eerste kwartaal van 2009 fors lager.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.